ต้นสาละอินเดีย สาละลังกา กับพุทธประวัติและคุณประโยชน์

ต้นสาละอินเดีย สาละลังกา กับพุทธประวัติและคุณประโยชน์

สาละอินเดีย หรือ สาละลังกา เป็นต้นไม้ที่เกี่ยวข้องกับ พุทธประวัติ ทั้งตอนประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน โดยพระพุทธเจ้าได้ประสูติใต้ต้นสาละ และก่อนตรัสรู้ในเวลากลางวัน และย้ายไปประทับใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ในเวลาเย็น และตรัสรู้ในเวลารุ่งเช้า  และทรงปรินิพพานระหว่างต้นสาละคู่ ระหว่างต้นสาละอินเดีย และต้นสาละลังกา ซึ่งซื่อสาละเหมือนกันแต่เป็นต้นไม้คนละวงศ์กัน

ต้นสาละอินเดีย เรียกว่า สาละใหญ่ หรือมหาสาละ ดังที่ได้กล่าวไว้ในบทเริ่มก็ได้ เป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดที่ประเทศเนปาล อินเดีย และบังคลาเทศ พบมากในเขตเชิงเขาหิมาลัยตอนใต้ เป็นพืชในตระกูลยางเช่นเดียวกับต้นพะยอม เต็ง รัง เป็นไม้ใหญ่ ไม่ผลัดใบ มีลำต้นตรงเปลือกเป็นสีน้ำตาลอมดำ แตกเป็นร่องเป็นสะเก็ดทั่วไป ใบดกหนา ปลายกิ่งห้อยลู่ลง ออกดอกช่วงฤดูร้อน มีสีเหลืองอ่อนรวมกันเป็นช่อสั้นตามปลายกิ่งและง่ามใบ ผลแข็งมีปีก เป็นไม้เนื้อแข็งที่นำมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย

ต้นสาละลังกา หรือลูกปืนใหญ่ สาละลังกาเป็นต้นไม้ขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ่ ไม่ผลัดใบ เรือนยอดทรงกลมเป็นรูปไข่ หนาทึบ มีเปลือกต้นต้นสีน้ำตาลแกมเทา แตกเป็นร่องและสะเก็ด มีใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับเป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง ใบกว้าง 5 ซม. ยาว 12-25 ซม. ปลายใบแหลมโคนใบสอบหรือมน ใบหนา ดอกมีสีชมพูอมเหลืองหรือแดง ถ้ามีสีมาวงอ่อนอมชมพูจะมีกลิ่นหอมมาก ออกดอกเป็นช่อ ช่อดอกยาว 30-150 ซม. ปลายช่อโน้มลง กลีบดอกหนามี 4-6 กลีบ กลางดอกนูนมีขนสั้นสีเหลืองคล้ายแปรง เกสรเพศผู้จะมีสีชมพูแกมเหลืองจำนวนมาก ดอกจะทยอยบานจากโคนไปยังปลายช่อ บานนานเป็นเดือน เมื่อดอกบานเต็มที่จะมีความกว้าง 5-10 ซม. ผลแห้งทรงกลมใหญ่ เปลือกแข็ง สีน้ำตาลปนแดง ผลเมื่อสุกจะมีกลิ่นเหม็นและมีเมล็ดจำนวนมาก

ประโยชน์ของต้นสาละ ชาวอินเดียวมักนำไม้ของต้นสาละมาสร้างบ้านเรือน ต่อเรือ ทำเกวียน ทำไม้หมอนรถไฟ ทำสะพาน รวมถึงทำเฟอร์นิเจอร์เครื่องไม้ต่างๆ ส่วนเมล็ดนำมาใช้เป็นอาหารสัตว์ และน้ำมันที่ได้จากเมล็ดนำมาทำเป็นอาหาร เช่น ทำเนย และยังใช้เป็นน้ำมันตะเกียง รวมทั้งใช้ทำสบู่

สรรพคุณด้านพืชสมุนไพร คือใช้ยางทำยาสมานแผล ยาห้ามเลือด ใช้เป็นยาแก้โรคผิวหนัง ตุ่มพุพอง โรควัณโรค  โรคบิด โรคท้องร่วง โรคหูอักเสบ ส่วนผลใช้แก้โรคท้องเสียง ท้องร่วง เป็นต้น

ต้นสาละที่เราได้มีโอกาสพบเห็นเป็นต้นไม้ที่มีดอกสวยงามอย่างน่ามหัศจรรย์ และสง่างาม เป็นต้นไม้ที่ได้รับความชื่นชมศรัทธาขากผู้ที่ได้มีโอกาสพบเห็น เพราะเป็นต้นไม้ที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ อันเป็นกำเนิดของศาสนาพุทธของคนไทยเรา

#สาละอินเดีย หรือ สาละลังกา #ต้นไม้แต่งบ้าน #ต้นไม้แต่งคอนโด