10 ต้นไม้พุ่มขนาดเล็ก ดอกหอมโชย หอมไกล หอมมาก หอมแรง ตอนที่ 1

10 ต้นไม้พุ่มขนาดเล็ก ดอกหอมโชย หอมไกล หอมมาก หอมแรง ตอนที่ 1

วันนี้นำ ต้นไม่พุ่มขนาดเล็ก ที่ดอกมีกลิ่นหอมโชย หอมไกล หอมมาก หอม แรง 10 ชนิด มาแนะนำให้สำหรับคนที่ชอบปลูกต้นไม้ที่มีดอกหอม มีต้นอะไรบ้างไปดูกันเลย

1.ต้นหอมหมื่นลี้ 

หอมหมื่นลี้ เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก รูปทรงค่อนข้างโปร่ง แตกกิ่งก้านสาขาได้ปเนจำนวนมาก มีความสูงอยู่ที่ประมาณ 1-5 เมตร ดอกจะมีสีขาวนวลเหลืองอมส้ม จะออกดอกตามซอกใบ มีกลิ่นหอมโวย หอมไกล หอมหมื่นลี้ ขยายพันธุ์โดยการปักชำ และการตอนกิ่ง

2.ต้นพุดน้ำบุษย์

เป็นไม้พุ่มที่มีความโตเต็มที่ในความสูง 2-6 เมตร ไม้ชนิดนี้ดอกจะมีกลิ่นหอมแรง และดอกจะบานอยู่ได้นานถึง 7 วัน ตอนที่ดอกเริ่มบานช่วงแรกดอกจะออกสีขาวนวล ส่งกลิ่นหอมไกลได้ถึง 2-3 เมตร พอดอกบานแล้วสีของดอกจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อน และต่อมาก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้ม จนกระทั่งดอกร่วง หากมีการบำรุงต้น ดูแลเอาใจใส่ดีๆ ก็จะออกดอกตลอดปี เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วน ที่ระบายน้ำได้ดี ดอกเป็นดอกเดี่ยวและออกดอกบริเวณตามซอกใบ

3.ต้นโมก

เป็นต้นไม้ที่มีการผลัดใบและก่อนออกดอกจะมีการทิ้งใบ แตกใบใหม่และออกดอก ความสูงจะอยู่ที่ 2-5 เมตร เป็นไม้ที่นิยมปลูกตามบ้าน ลักษณะใบเป็นใบเดี่ยวรูปรี ความกว้างของใบอยู่ที่ 1.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 3-6 เซนติเมตร ปลายฝบแหลม ช่อดอกออกเป็นช่อกระจุกสั้นๆ ออกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง แต่ละช่อจะมีดอกอยู่ประมาณ 4-8 ดอก เป็นดอกสีขาวที่มีความหอมสดชื่น

4.ต้นแก้ว

ต้นแก้วเป็นไม้ที่ดอกมีกลิ่นหอม เป็นไม้พุ่ม ไม่ผลัดใบ เรือนยอดจะเป็นพุ่มกลมทึบสีเขียว ใบมีสีเขียวเข้มมันวาวเหมือนเคลือบแว๊ก ช่อดอกเป็นช่อดอกสั้น ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบ ดอกสีขาวหอมมีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ หากปลูกในที่มีแสงแดดดี บำรุงต้นดีจะสามารถออกดอกให้หอมตลอดทั้งปี เป็นไม้พุ่มที่ดอกมีกลิ่นหอมอีกหนึ่งชนิดที่น่านำมาปลูกในบริเวณบ้าน หรือปลูกเป็นแนวรั้ว

5.ต้นหอมเจ็ดชั้น

จะมีลำต้นที่แตกกิ่งจำนานมาก แต่กิ่งจะมีความเปราะ ลักษณะใบเป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามกันเป็นคู่ ใบแหลม หนาและเหนียว

สำหรับดอกของหอมเจ็ดชั้น ช่อดอกจะเป็นสีขาวนวล หรือขาวอมเหลือง ออกเป็นช่อใหญ่ที่ปลายกิ่ง มีดอกย่อยจำนวนมากคล้ายกับดอกเข็ม และจะออกดอกในช่วงเดือนตุลาคม ถึงกุมภาพันธ์ ใครที่นำมาปลูกให้หมั่นตัดแต่งกิ่ง ทำให้ออกดอกได้ดก และออกดอกได้ดี

ติดตามอ่าน 10 ต้นไม้พุ่มขนาดเล็ก ดอกหอมโชย หอมไกล หอมมาก หอมแรง อีก 5 ชนิดที่เหลือ ในบทความต่อเนื่อง ตอนที่ 2