10 ต้นไม้พุ่มขนาดเล็ก ดอกหอมโชย หอมไกล หอมมาก หอมแรง ตอนที่ 2

10 ต้นไม้พุ่มขนาดเล็ก ดอกหอมโชย หอมไกล หอมมาก หอมแรง ตอนที่ 2

รู้จักต้นไม้พุ่มขนาดเล็ก ดอกหอมโชย หอมไกล หอมมาก หอมแรง จำนวน 5 ชนิดไปแล้วในบทความตอนที่ 1 มาดูกันว่าต้นไม้อีก 5 ชนิดที่เป็นต้นไม้พุ่มขนาดเล็ก ดอกหอมโชย หอมไกล หอมมาก หอมแรง ยังมีอะไรอีกบ้าง 6.ต้นราชาวดี  ต้นราชาวดีเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กที่มีความสูงอยู่ที่ประมาณ 2.5เมตร ตามกิ่งจะมีขน ใบจะเป็นใบเดี่ยวรูปไข่ออกตรงกันข้าม ดอกจะออกเป็นช่อตามซอกใบ ช่อดอกจะยาวประมาณ 6-10 เซนติเมตร ดอกย่อยมีดอกเป็นสีขาวกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นดอกสั้นๆ ออกดอกตลอดปี มีกลิ่นหอมตลอดวันโดยเฉพาะช่วงดึกๆในเวลากลางคืน กลิ่นจะหอมชัดเจน 7.ต้นมะลิ  มะลิเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ออกดอกตลอดปี เป็นพันธุ์ไม้หอมที่ปลูกง่าย เจริญเติบโตเร็ว ไม่ค่อยมีโรคและแมลงรบกวน สามารถบังคับให้ออกดอกได้ โดยการควบคุมการให้น้ำ หรือริดใบทิ้ง แล้วใส่ปุ๋ยบำรุงดีๆสม่ำเสมอก็จะออกดอกดก เป็นพันธุ์ไม้หอมที่สามารถปลูกในพื้นที่แคบและปลูกลงกระถางได้ บางคนอาจนำมะลิมาปลูกตกแจ่งเป็นแนวรั้วบ้าน หรือจะปลูกเป็นพุ่มต้นเดี่ยวๆได้  8.ต้นดอกราตรี   ต้นดอกราตีเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กที่สามารถสูงได้ถึง 3-4 เมตร แตกกิ่งก้านเป็นพุ่ม เปลือกลำต้นเป็นสีเทาอ่อน ลักษณะใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับกัน ใบเป็นรูปไข่ ความกว้างของใบอยู่ที่ขนาด 4-6 เซนติเมตร […]

10 ต้นไม้พุ่มขนาดเล็ก ดอกหอมโชย หอมไกล หอมมาก หอมแรง ตอนที่ 1

10 ต้นไม้พุ่มขนาดเล็ก ดอกหอมโชย หอมไกล หอมมาก หอมแรง ตอนที่ 1

วันนี้นำ ต้นไม่พุ่มขนาดเล็ก ที่ดอกมีกลิ่นหอมโชย หอมไกล หอมมาก หอม แรง 10 ชนิด มาแนะนำให้สำหรับคนที่ชอบปลูกต้นไม้ที่มีดอกหอม มีต้นอะไรบ้างไปดูกันเลย 1.ต้นหอมหมื่นลี้  หอมหมื่นลี้ เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก รูปทรงค่อนข้างโปร่ง แตกกิ่งก้านสาขาได้ปเนจำนวนมาก มีความสูงอยู่ที่ประมาณ 1-5 เมตร ดอกจะมีสีขาวนวลเหลืองอมส้ม จะออกดอกตามซอกใบ มีกลิ่นหอมโวย หอมไกล หอมหมื่นลี้ ขยายพันธุ์โดยการปักชำ และการตอนกิ่ง 2.ต้นพุดน้ำบุษย์ เป็นไม้พุ่มที่มีความโตเต็มที่ในความสูง 2-6 เมตร ไม้ชนิดนี้ดอกจะมีกลิ่นหอมแรง และดอกจะบานอยู่ได้นานถึง 7 วัน ตอนที่ดอกเริ่มบานช่วงแรกดอกจะออกสีขาวนวล ส่งกลิ่นหอมไกลได้ถึง 2-3 เมตร พอดอกบานแล้วสีของดอกจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อน และต่อมาก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้ม จนกระทั่งดอกร่วง หากมีการบำรุงต้น ดูแลเอาใจใส่ดีๆ ก็จะออกดอกตลอดปี เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วน ที่ระบายน้ำได้ดี ดอกเป็นดอกเดี่ยวและออกดอกบริเวณตามซอกใบ 3.ต้นโมก เป็นต้นไม้ที่มีการผลัดใบและก่อนออกดอกจะมีการทิ้งใบ แตกใบใหม่และออกดอก ความสูงจะอยู่ที่ 2-5 เมตร เป็นไม้ที่นิยมปลูกตามบ้าน ลักษณะใบเป็นใบเดี่ยวรูปรี […]