ต้นสาละอินเดีย สาละลังกา กับพุทธประวัติและคุณประโยชน์

ต้นสาละอินเดีย สาละลังกา กับพุทธประวัติและคุณประโยชน์

สาละอินเดีย หรือ สาละลังกา เป็นต้นไม้ที่เกี่ยวข้องกับ พุทธประวัติ ทั้งตอนประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน โดยพระพุทธเจ้าได้ประสูติใต้ต้นสาละ และก่อนตรัสรู้ในเวลากลางวัน และย้ายไปประทับใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ในเวลาเย็น และตรัสรู้ในเวลารุ่งเช้า  และทรงปรินิพพานระหว่างต้นสาละคู่ ระหว่างต้นสาละอินเดีย และต้นสาละลังกา ซึ่งซื่อสาละเหมือนกันแต่เป็นต้นไม้คนละวงศ์กัน ต้นสาละอินเดีย เรียกว่า สาละใหญ่ หรือมหาสาละ ดังที่ได้กล่าวไว้ในบทเริ่มก็ได้ เป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดที่ประเทศเนปาล อินเดีย และบังคลาเทศ พบมากในเขตเชิงเขาหิมาลัยตอนใต้ เป็นพืชในตระกูลยางเช่นเดียวกับต้นพะยอม เต็ง รัง เป็นไม้ใหญ่ ไม่ผลัดใบ มีลำต้นตรงเปลือกเป็นสีน้ำตาลอมดำ แตกเป็นร่องเป็นสะเก็ดทั่วไป ใบดกหนา ปลายกิ่งห้อยลู่ลง ออกดอกช่วงฤดูร้อน มีสีเหลืองอ่อนรวมกันเป็นช่อสั้นตามปลายกิ่งและง่ามใบ ผลแข็งมีปีก เป็นไม้เนื้อแข็งที่นำมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย ต้นสาละลังกา หรือลูกปืนใหญ่ สาละลังกาเป็นต้นไม้ขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ่ ไม่ผลัดใบ เรือนยอดทรงกลมเป็นรูปไข่ หนาทึบ มีเปลือกต้นต้นสีน้ำตาลแกมเทา แตกเป็นร่องและสะเก็ด มีใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับเป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง ใบกว้าง 5 ซม. ยาว 12-25 ซม. ปลายใบแหลมโคนใบสอบหรือมน ใบหนา […]