ราชพฤกษ์ หรือต้นคูน ต้นไม้มงคล

ราชพฤกษ์ หรือต้นคูน ต้นไม้มงคล

ดอกไม้สีเหลืองพวงยาว เห็นแล้วรู้สึกสดชื่นทุกครั้งนั่นหมายถึงฤดูร้อนได้เดินทางมาเยือนอีกครั้งแล้วนั่นเอง ต้นไม้ที่ว่านี้มีชื่อว่า ต้นราชพฤกษ์, คูน, ลมแล้ง ซึ่งเป็นไม้ดอกในตระกูล Fabaceae เป็นต้นไม้พื้นเมืองของเอเชียใต้ พบเจอได้ตั้งแต่ตอนใต้ของปากีสถาน ไปจนถึงอินเดีย ศรีลังกา พม่า และไทย ราชพฤกษ์ยังเป็นดอกไม้และต้นไม้ประจำชาติของประเทศไทย และเป็นดอกไม้ประจำรัฐเกรละของประเทศอินเดียด้วย ลักษณะของต้นราชพฤกษ์ ราชพฤกษ์เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง มีความสูงประมาณ 100–200 เซนติเมตร ดอกขึ้นเป็นช่อยาว ดอกสีเหลืองขนาดเท่ากัน มีกลิ่นฉุน และมีเมล็ดที่มีพิษ ดอกผล ดอก มีกลิ่นหอมออกเป็นช่อยาว ประมาณ 10 มิลลิเมตร  แต่ร่วงง่าย รูปกระจะห้อยลงออกตามกิ่งยาว การออกใบ ออกดอกและออกผล  การออกใบ  คูนจะผลัดใบจนหมดทั้งต้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน  และจะผลิใบใหม่ในช่วงเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม   การออกดอก  จะพร้อมกันทั้งต้นพร้อมกับการผลัดใบ คือ ระหว่างปลายเดือนมีนาคม ถึงต้นเดือนพฤษภาคม  การออกผล  จะเริ่มราวเดือนพฤษภาคม และจะผลแก่ราวเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน ผลแก่จะห้อยติดอยู่กับต้นช่วงระยะเวลาหนึ่ง แล้วหลังจากนั้นจะเริ่มร่วงราวเดือนเมษายน  ไปเรื่อย ๆจนหมดต้น […]